Geplaatst op 20 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Renale effecten van combinatietherapie

Renale effecten van combinatietherapie

Het is bekend dat SGLT2-remmers het eGFR verlagen bij patiënten met diabetes type 2. Zodra patiënten met de medicatie stoppen, gaan de waarden vrijwel direct terug naar baseline. Wat zou dan het effect zijn van combinatietherapie? Dit is onderzocht in een nieuwe studie met de combinaties metformine plus insuline en empagliflozine plus linagliptine.

In deze prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde parallelstudie kregen 101 patiënten met diabetes type 2 gedurende drie maanden de combinatie empagliflozine 10 mg en linagliptine 5 mg (de E+L-groep) of metformine en insuline glargine (M+I-groep). In beide groepen is het renale effect van deze medicatie onderzocht.

Na drie maanden waren in beide groepen de nuchtere bloedglucosewaarden en het HbA1c gedaald. Doordat in de M+I-groep de insulinedosering werd aangepast wanneer nodig, was de HbA1c-reductie in deze groep groter dan in de E+L-groep (resp. –0,41 ± 0,7 vs. –0,084 ± 0,6%; p = 0,001). De patiënten in de E+L-groep vielen meer af (2,5 ± 2,5 vs. 0,3±1,6 kg; p< 0,001), daalde het BMI meer (–0,83 ± 0,8 vs. 0,1 ± 0,5 kg/m2; p < 0,001), net als de systolische en diastolische bloeddruk (–4,5 ± 8,2 vs. 0,7 ± 6,2 mmHg resp. –1,9 ± 5,1 vs. 0,0 ± 4,8 mmHg; p = 0,004 resp. 0,036) dan in de M+I-groep.

Behandeling met E+L verminderde de GFR (127±13 vs. 120±14 ml/min; p = 0,003), maar de renale plasmaflow (RPF) veranderde niet (623 ± 114 vs. 615 ± 115 ml/min; p = 0,536). Daartegenover zorgde behandeling met M+I niet alleen voor verlaging van de GFR (127±15 vs. 120 ± 13 ml/min; p = 0,001), maar bleek de behandeling ook te leiden tot een significante reductie in RPF (653 ± 150 vs. 600 ± 121 ml/min; p < 0,001). Dit is een significant verschil tussen beide groepen. De nierweerstand (de totale niervaatweerstand, RVR) verminderde met E+L (p = 0,001), maar verhoogde met M+I (p = 0,001). Dit is opnieuw een significant verschil. Volgens de onderzoekers is deze bevinding klinisch relevant bij patiënten met chronische nierziekte.

Referentie
OP 13 Oral presentation ‘Nephropathy: mechanisms of renal injury and nephroprotection’ at the annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Joslin Hall Barcelona, 19 sept 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)