Geplaatst op 4 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Onderbenutting van ICD’s resulteert in hoger overlijdensrisico

Onderbenutting van ICD’s resulteert in hoger overlijdensrisico

Hoewel ICD-gebruik resulteert in een lager overlijdensrisico op de korte en lange termijn, wordt onvoldoende gebruikgemaakt van deze devices voor de primaire preventie bij patiënten met HFrEF. Recente resultaten van het Zweedse hartfalenregister SwedeHF, die naast een presentatie tijdens het ESC-congres in Circulation verschenen, vragen om een betere implementatie van ICD’s.

De inclusie van de meeste trials naar implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD’s) voor de primaire preventie van acute hartdood bij patiënten met patiënten met hartfalen en een gereduceerde ejectiefractie (HFrEF) heeft > 20 jaar geleden plaatsgevonden. In de huidige prospectieve propensity-score matched analyse is het verband tussen ICD-gebruik en de all-cause mortaliteit in een hedendaags HFrEF-cohort geïnventariseerd.

Lagere all-cause mortaliteit

Van 16.702 in aanmerking komende patiënten had slechts 1.599 (10%) een ICD. Na matching werden 1.305 ICD-ontvangers vergeleken met 1.305 niet-ontvangers. ICD-gebruik ging gepaard met een afgenomen risico op all-cause mortaliteit gedurende het eerste jaar (hazard ratio 0,73) en gedurende vijf jaar (HR 0,88). Deze uitkomsten waren consistent in alle subgroepen, waaronder patiënten met versus zonder ischemische hartziekte, mannen versus vrouwen, een leeftijd van < 75 versus ≥ 75 jaar, eerdere versus latere inschrijving in SwedeHF en met versus zonder cardiale resynchronisatietherapie.

Beperkingen

Tijdens de presentatie in de Hotline-sessie werden enkele beperkingen van dit onderzoek aangegeven. Ten eerste is onduidelijk wat de mogelijke impact is van overgebleven en niet gemeten confounders. ICD-gebruik werd bij aanvang geïnventariseerd, maar er bestaat de mogelijkheid van cross-over. Daarnaast zijn er geen gegevens over plotse hartdood en het gebruik van antiaritmica. Daarnaast ontbraken gegevens over ICD-gebruik voor secundaire preventie van plotse hartdood. Mogelijk dat de beperkte omvang van het gematchte cohort debet is aan het ontbreken van significante verschillen in de subgroepanalyse.

Ten slotte betreft dit een observationeel onderzoek. Daarbij is een verband gevonden tussen blootstelling en uitkomsten, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs een causaal verband.

Literatuur
• Schrage B, et al. Association between implantable cardioverter-defibrillator use for primary prevention and mortality: a prospective propensity-score matched study. ESC 2019 meeting, Hot Line Session 5, Tue 3 Sep. 11:00 - 12:30.
• Schrage B, Schrage , Uijl A, Benson L, Westermann D, Ståhlberg M, et al. Association Between Use of Primary Prevention Implantable Cardioverter-Defibrillators and Mortality in Patients with Heart Failure: A Prospective Propensity-Score Matched Analysis from the Swedish Heart Failure Registry. Circulation. 2019, Sep 3, DOI:https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043012.

Reacties (0)
(Advertentie)