Geplaatst op 4 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Primaire PCI is op de lange termijn beter dan fibrinolyse bij STEMI

Primaire PCI is op de lange termijn beter dan fibrinolyse bij STEMI

Eerder was in de DANish Acute Myocardial Infarction 2 (DANAMI-2)-studie gevonden dat het op de korte termijn beter is om STEMI-patiënten voor een primaire PCI naar een PCI-centrum te brengen, dan om in het plaatselijke ziekenhuis fibrinolyse te geven. Tijdens een Hotline-sessie en tegelijkertijd in het European Heart Journal werden de uitkomsten na een follow-upperiode van maar liefst 16 jaar getoond.

In dit onderzoek zijn 1.572 patiënten met ST-elevatie hartinfarct (STEMI) gerandomiseerd naar primaire PCI of fibrinolyse. Het belangrijkste eindpunt van de huidige analyse was een samenstelling van overlijden of heropnames vanwege een hartinfarct.

Na 16 jaar was bij patiënten die destijds een primaire PCI hadden ondergaan, minder vaak dit samengestelde eindpunt opgetreden dan bij patiënten die waren behandeld met fibrinolyse. Dit gold zowel voor het totale cohort (58,7 vs. 62,3%; hazard ratio 0,86), als voor patiënten die overgeplaatst moesten worden voor een primaire PCI (58,7 vs. 64,1%; HR 0,82).

Er was geen verschil in all-cause-mortaliteit. Wel overleden in de primaire PCI-groep minder patiënten door een cardiale oorzaak (18,3 vs. 22,7%; HR 0,78). Daarnaast traden in de primaire PCI-groep deze belangrijke nadelige events gemiddeld 12,3 maanden later op dan in de fibrinolysegroep.

Betere uitkomsten na PCI

De huidige langetermijnanalyse van de DANAMI-2-studie toont dat het voordeel van primaire PCI ten opzichte van fibrinolyse gehandhaafd blijft na een follow-upperiode van 16 jaar.

Na een primaire PCI trad het samengestelde eindpunt van overlijden of heropnames vanwege een hartinfarct minder vaak op dan na fibrinolyse. Daarnaast was na een primaire PCI sprake van een lagere cardiale mortaliteit en duurde het gemiddeld een jaar langer totdat een ernstige event optrad.

Literatuur
• Thrane PG. DANAMI-2 - 16-year follow-up of the Danish Acute Myocardial Infarction 2 trial - Primary percutaneous coronary intervention versus fibrinolysis in ST-elevation myocardial infarction. ESC 2019 meeting, Hot Line Session 4, Mon 2 Sep. 16:40 - 17:52.
• Thrane PG, Kristensen SD, Olesen KKW, Mortensen LS, Bøtker HE, Thuesen L, et al. 16-year follow-up of the Danish Acute Myocardial Infarction 2 (DANAMI-2) trial: primary percutaneous coronary intervention vs. fibrinolysis in ST-segment elevation myocardial infarction. Eur Heart J. 2 Sept 2019, ehz595. DOI:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz595.

Reacties (0)
(Advertentie)