Geplaatst op 4 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar

Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar

In de SYNTAX-studie is PCI, uitgevoerd met eerste generatie paclitaxel-eluerende stents, vergeleken met CABG bij patiënten met de-novo drievats- en linker coronarialijden. Tijdens een Hotline-sessie en gelijktijdig in The Lancet werden de overlevingscijfers na een follow-upperiode van tien jaar gerapporteerd. Dit is de eerste en grootste gerandomiseerde trial waarin de overlevingskansen zo’n lange tijd na deze interventies zijn onderzocht.

In de SYNTAX Extended Survival (SYNTAXES)-studie die is uitgevoerd in 18 Noord-Amerikaanse en Europese landen, kregen 1.800 patiënten met de-novo drievats- of linker coronarialijden willekeurig een percutane coronaire interventie (PCI) of CABG.

Vergelijkbare all-cause mortaliteit

Na tien jaar was 27% van de patiënten in de PCI-groep en 24% in de CABG-groep overleden (hazard ratio 1,17; p = 0,092). Deze percentages waren wel significant verschillend in de groepen met drievats- en linker coronarialijden:

  • bij patiënten met drievatslijden was 28% in de PCI-groep en 21% in de CABG-groep overleden (HR 1,41) en
  • bij patiënten met linker coronarialijden was 26% in de PCI-groep en 28% in de CABG-groep overleden (HR 0,90; p voor interactie = 0,019).

Tien jaar na de PCI en CABG was er geen significant verschil in all-cause mortaliteit tussen beide interventies. CABG resulteerde wel in een significant overlevingsvoordeel bij patiënten met drievatslijden, maar niet bij patiënten met linker coronarialijden.

Korte- vs. langetermijnvoordelen

Nadat Daniel Thuijs (Rotterdam) de uitkomsten had gepresenteerd, noemde Gregg Stone (New York) de implicaties voor de praktijk. Bij de keuze tussen PCI versus CABG bij patiënten met complex coronarialijden moeten de voor- en nadelen van beide interventies tegen elkaar afgewogen worden:

  • PCI is minder invasief, kent minder periprocedurele complicaties (beroertes, hartinfarcten en bloedingen) en kent een sneller herstel, dus vooral voordelen op de korte termijn, en
  • CABG gaat gepaard met minder hartinfarcten en nieuwe revascularisatieprocedures, dus vooral voordelen op de lange termijn.

De overlevingskansen op de lange termijn zijn onder andere afhankelijk van klinische en anatomische factoren, expertise van de chirurg, en volledigheid van revascularisatie.

Literatuur
• Thuijs DJFM. SYNTAXES - Ten-year survival after coronary artery bypass grafting versus percutaneous coronary intervention: The SYNTAX Extended Survival study. ESC 2019 meeting, Hot Line Session 4, Mon 2 Sep. 16:40 - 17:52.
• Thuijs DJFM, Kappetein AP, Serruys PW, Mohr FW, Morice MC, Mack MJ, et al. Percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting in patients with three-vessel or left main coronary artery disease: 10-year follow-up of the multicentre randomised controlled SYNTAX trial. Lancet. Sept 02, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31997-x.

Reacties (0)
(Advertentie)