Geplaatst op 5 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Peptide-immunotherapie blijkt veilig bij volwassenen met pinda-allergie

Peptide-immunotherapie blijkt veilig bij volwassenen met pinda-allergie

De ontwikkeling van immunotherapie met hele pinda-preparaten wordt beperkt door een risico op ernstige allergische bijwerkingen. PVX108 is een op peptide gebaseerde vorm van immunotherapie die in ontwikkeling is voor de behandeling pinda-allergie. Een fase I-studie toont dat deze behandeling buitengewoon goed worden verdragen door volwassenen met een pinda-allergie, onder wie patiënten met eerdere anafylaxie en astma.

PVX108 bestaat uit een mengsel van korte synthetische peptiden die zijn afgeleid van T-celepitoopsequenties van belangrijke pinda-allergenen en geformuleerd voor intradermale injectie.

Twee stadia

In een placebogecontroleerde fase I-studie zijn bij volwassenen met een pinda-allergie, inclusief personen met anafylaxie en astma in de voorgeschiedenis, de veiligheid en verdraagbaarheid van PVX108 beoordeeld. In stadium 1 kregen acht cohorten een enkele injectie. De dosis werd geëscaleerd voor elk volgend cohort na veilige afronding van het vorige cohort. In stadium 2 kreeg een negende cohort zes injecties gedurende 16 weken. 67 personen met een gedocumenteerde pinda-allergie in de voorgeschiedenis werden geïncludeerd: 49 in stadium 1 en 18 in stadium 2 (gemiddelde leeftijd van 25-26 jaar). Alle patiënten hadden een positieve basofiele respons op pinda’s.

Goed verdragen

PVX108 leidde tot een verwaarloosbare activering van basofielen, zoals gevonden in bloedmonsters van volwassenen met een pinda-allergie. De pinda-specifieke IgE-spiegels lagen in stadium 1 tussen 0,4 en 100 kUA/l en in stadium 2 tussen 0,7 en > 100 kUA/l. De uitslagen van de huidpriktesten voor pinda’s waren 4-15 mm in stadium 1 en 7-15 mm in stadium 2.

Er traden geen ernstige bijwerkingen op. Ook was er geen verband tussen de dosis en de bijwerkingen. Verder waren er geen acute allergische symptomen of veranderingen in de longfunctie na behandeling met PVX108.

 

Bron:
Prickett S. PVX108 – a peptide-immunotherapy for peanut allergy shows exceptional safety in peanut-allergic adults. EAACI Meeting 2019, abstract LBOA1707.

Reacties (0)
(Advertentie)