Geplaatst op 5 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Elektrische impedantiespectroscopie is een geschikt hulpmiddel bij eczeem

Elektrische impedantiespectroscopie is een geschikt hulpmiddel bij eczeem

Bij constitutioneel eczeem is de barrièrefunctie van de huid verminderd. Mogelijk is elektrische impedantiespectroscopie een betrouwbare en efficiënte methode om op directe wijze de in-vivostatus van de huidbarrière te beoordelen. Onderzoek uit Davos (Zwitserland) toont dat dit inderdaad een geschikt hulpmiddel is.

In dit onderzoek zijn patiënten gevolgd met constitutioneel eczeem gedurende een klinische behandeling van 21 dagen. De elektrische impedantie en het transepidermale waterverlies werden gemeten in zowel de aangedane als de niet-aangedane huid.

Elektrische impedantie

Elektrische impedantie werd binnen acht seconden gedetecteerd. Daarbij traden geen pijn of andere bijwerkingen op. De impedantie van de niet-aangedane huid bij deelnemers was significant lager dan bij gezonde proefpersonen. In de huidlaesies van patiënten was de impedantie nog lager, terwijl het transepidermale waterverlies hoger was dan in de niet-aangedane huid.

Gedurende de behandeling nam in de aangedane huid de impedantie toe en het transepidermale waterverlies af. Dat gebeurde parallel aan de verbetering van de laesies. De SCORAD, een maat voor de ernst van het eczeem, toonde een negatieve correlatie met de impedantie en een positieve correlatie met het transepidermale waterverlies.

Geschikt hulpmiddel

Gezien deze bevindingen vinden de onderzoekers dat elektrische impedantiespectroscopie een geschikt hulpmiddel is voor de diagnostiek van patiënten met constitutioneel eczeem om de aard van de pathologie te beoordelen en om bepaalde fenotypen die gerelateerd zijn aan een defecte barrièrefunctie, te identificeren. Bovendien lijkt elektrische impedantiespectroscopie een geschikt hulpmiddel voor de detectie van kinderen met een toegenomen risico op eczeem, waardoor bij deze kinderen tijdig preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

 

Bron:
Rinaldi A. Electrical impedance spectroscopy as a safe and efficient tool for the characterization of epidermal barrier in atopic dermatitis. EAACI Meeting 2019, abstract LBOA1702.

Reacties (0)
(Advertentie)