Geplaatst op 5 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Nieuwe biological toont aanzienlijke klinische activiteit bij urticaria

Nieuwe biological toont aanzienlijke klinische activiteit bij urticaria

Patiënten met chronische urticaria lijden aan invaliderende symptomen en zijn vaak ongevoelig voor de huidige therapieën, zoals antihistaminica en omalizumab. Tijdens de EAACI werden de resultaten gepresenteerd van de eerste trial naar een biological die bij urticaria de activiteit van mestcellen rechtstreeks direct remt. AK002 toonde een aanzienlijke klinische activiteit bij verschillende vormen van urticaria.

AK002 is een monoklonaal antilichaam tegen Siglec-8, een remmende receptor die selectief tot expressie wordt gebracht op mestcellen en eosinofiele granulocyten. Eerdere studies toonden aan dat AK002 resulteert in een remming van mestcellen, uitputting van eosinofielen en een verbetering van de symptomen van patiënten met mestcel- en eosinofielgestuurde ziekte.

Ongecontroleerde chronische urticaria

Voor deelname aan deze fase IIa-trial kwamen patiënten in aanmerking met ongecontroleerde chronische urticaria, gedefinieerd als een score < 12 op de Urticaria Control Test (UCT), ondanks behandeling met een H1-antihistamine tot vier keer de geregistreerde dosis.

De deelnemers werden opgedeeld in de volgende cohorten: patiënten met chronische spontane urticaria (CSU) die voorheen geen omalizumab hadden gekregen (omalizumab-naïef, CSU-ON; n = 13), patiënten die ongevoelig waren voor omalizumab (CSU-OR; n = 11), patiënten met cholinerge urticaria (n = 11) en patiënten met symptomatische dermografie (n = 10).

Verbeterde UCT en goed verdragen

Onder de patiënten met CSU-ON had 92% een complete respons op grond van de UCT-score; de Urticaria Activity Score (UAS7) was in week 22 vanaf baseline met gemiddeld 75% afgenomen. Onder patiënten met CSU-OR had 55% een complete of partiële respons; de UAS7 was in diezelfde periode met gemiddeld 49% afgenomen. De patiënten met cholinerge urticaria hadden responspercentage van 82% op de UCT en bij de patiënten met symptomatische dermografie was dat 70%.

AK002 werd goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen betroffen voorbijgaande milde of matige aan infusie gerelateerde reacties. Deze resultaten ondersteunen volgens de onderzoekers nader onderzoek naar de eerstelijnsbehandeling van chronische urticaria met AK002.

 

Bron:
Maurer M. Efficacy and safety data of AK002, an anti-siglec-8 monoclonal antibody, in patients with multiple forms of uncontrolled chronic urticaria (CU): Results from an open-label phase 2a study. EAACI Meeting 2019, abstract LBOA1701.

Reacties (0)
(Advertentie)