Geplaatst op 5 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Bij verlengde immunotherapie tegen pinda-allergie worden hogere doses getolereerd

Bij verlengde immunotherapie tegen pinda-allergie worden hogere doses getolereerd

In de fase III-PALISADE-studie resulteerde orale immunotherapie met AR101 gedurende het eerste jaar in immunologische veranderingen bij patiënten met pinda-allergie. Tijdens een extensiefase van deze trial werd AR101 goed verdragen. Het bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar in beide behandelperioden.

Personen die PALISADE volbrachten (86%), kwamen in aanmerking voor deelname aan een vervolgonderzoek, een dubbelblinde, placebogecontroleerde voedselchallenge van zes maanden. Tijdens de EAACI zijn de uitkomsten van deze challenge gepresenteerd. 117 personen (37%) kregen de dagelijkse onderhoudsbehandeling, wat de focus is van de huidige analyse. Deze extensiefase werd door de meeste deelnemers (93%) voltooid.

Bijwerkingen en verdraagbare dosis

Bijwerkingen, ongeacht de causaliteit, traden ongeveer even vaak op in beide onderzoeksperioden: bij 86% in PALISADE en bij 83% in de extensiestudie. Vier personen (3%) stopten tijdens de extensiestudie als gevolg van bijwerkingen. Drie bijwerkingen werden gerelateerd aan de behandeling: één geval van eosinofiele oesofagitis en twee gevallen van systemische allergische reacties. Na een aanvullende behandeling van zes maanden met AR101 was de mediane verdraagbare dosis 1000 mg. Van de 39 personen die tijdens de PALISADE-studie een dosering van < 1000 mg verdroegen, tolereerde 69% (n = 27) in het vervolgonderzoek een hogere challengedosis. 49% verdroeg de hoogste dosis van 2000 mg.

Doorgaande immunologische veranderingen

De klinische bevindingen van de hogere getolereerde doses gingen gepaard met gunstige immunologische veranderingen, wat wijst op aanhoudende immunomodulatie tijdens de aanvullende onderhoudsdosering. Dit ondersteunt het beleid om de dagelijkse behandeling met AR101 na een jaar te continueren.

Bron:
Blümchen K. Extended daily dosing of AR101 for peanut allergy results in higher tolerated doses and continued immunomodulation. EAACI Meeting 2019, abstract OA0120.

Reacties (0)
(Advertentie)