Geplaatst op 4 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Epicutane immunotherapie voor pinda-allergie goed getolereerd door kinderen

Epicutane immunotherapie voor pinda-allergie goed getolereerd door kinderen

Voor de behandeling van voedselallergie is geen goedgekeurde immunotherapie beschikbaar. Een dergelijke behandeling moet goed worden verdragen en veilig zijn. Twee fase III-studies (PEPITES en REALISE) toonden dat epicutane immunotherapie (EPIT) met een pinda-eiwitpatch van 250 μg (VP250), wat ongeveer een duizendste deel van een pindapit is, goed wordt getolereerd bij de behandeling van kinderen van 4-11 jaar oud.

In deze twee trials werden totaal 532 kinderen behandeld met VP250 en 217 met placebo. Er traden veel aan therapie gerelateerde bijwerkingen (TEAE’s) op: 91,9% in de VP250-groepen en 86,6% in placebogroepen. Dit betroffen voornamelijk milde en matige lokale reacties ter plaatse van de toedieningsplaats.

Geen grote verschillen in bijwerkingen

Het verschil in uitval onder de deelnemers in de VP250- ten opzichte van de placebogroepen was niet groot. In de PEPITES-studie stopte respectievelijk 10,5% en 9,3% voortijdig met de studie, terwijl dit het geval was bij respectievelijk 3,1% en 1,0% in de REALISE-studie. De uitvalcijfers als gevolg van TEAE’s in de VP250- en placebogroepen waren respectievelijk 1,5% en 0%. Ernstige TEAE’s traden op bij respectievelijk 1,7% en 3,2% van de VP250- en placeboproefpersonen. De aan therapie gerelateerde ernstige TEAE’s traden op bij 0,8% van de VP250-patiënten en bij 0% van de patiënten in de placebogroep.

Weinig anafylactische reacties

Aan therapie gerelateerde anafylaxie trad op bij 3,8% van de patiënten in de VP250-groepen en bij geen enkele patiënt in de placebogroepen. Bij 0,8% (n = 4) van de patiënten in de VP250-groepen leidde een dergelijke event tot stopzetting van het onderzoek. Anafylactische gevallen die werden geïdentificeerd, waren niet levensbedreigend en mild tot matig van ernst. Bij slechts de helft van deze gevallen moest eenmalig epinefrine toegediend worden, waarna gedurende 1-2 dagen de EPIT-patch werd verwijderd.

Bron: 
Scurlock A. Safety and tolerability of epicutaneous immunotherapy (EPIT) for peanut allergy: Analysis from two phase 3 clinical trials. EAACI Meeting 2019, abstract LBOA1699.

 


Reacties (0)
(Advertentie)