Geplaatst op 4 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Angio-oedeem door ACE-remmers: zeldzaam, maar ernstig

Angio-oedeem door ACE-remmers: zeldzaam, maar ernstig

Angio-oedeem dat is gerelateerd aan het gebruik van angiotensin-converting enzyme (ACE)-remmers, is een zeldzame complicatie, die optreedt bij 0,1-0,7% van de gebruikers. De complicatie betreft echter vaak een spoedeisende situatie, waarvoor het merendeel van de patiënten opgenomen moet worden. Tijdens het EAACI-congres werden de uitkomsten van een cohort Italiaanse patiënten gepresenteerd

Bij patiënten met recidiverend angio-oedeem kan de diagnose ACE-remmer-gerelateerd angio-oedeem pas gesteld worden na uitsluiting van andere oorzaken. Onlangs is gevonden dat bij patiënten met erfelijk angio-oedeem met een C1-remmingsdeficiëntie (C1-INH-HAE) de plasmaspiegels van factoren die betrokken zijn bij de vasculaire permeabiliteit, te weten vasculaire endotheliale groeifactoren (VEGF’s), angiopoietinen (Ang’s) en gesecreteerd fosfolipasen A2 (sPLA2’s), verhoogd zijn.

Jaar vertraging bij diagnosestelling

In dit onderzoek werden 51 Kaukasische patiënten (43% vrouw) met angio-oedeem in de voorgeschiedenis bestudeerd. C1-INH-deficiëntie en allergologische oorzaken werden uitgesloten. Gemiddeld zat er drie jaar tussen het starten van een ACE-remmer en het ontstaan van symptomen, maar daarin zat een ruime spreiding (0,4-20). Vervolgens duurde het naar schatting een jaar voordat de diagnose ACE-remmer-gerelateerd angio-oedeem werd gesteld.

De lippen waren de meest frequent aangedane locatie (74,5%). Daarnaast was bij de helft (52%) van de patiënten de tong aangedaan. Bij 15 patiënten (29,5%) ontstond larynx-oedeem. 63% van de patiënten moest opgenomen worden, waarbij geen endotracheale intubatie nodig was. In de symptoomvrije periode waren bij patiënten met ACE-remmer-gerelateerd angio-oedeem de spiegels van VEGF’s en sPLA2 hoger dan bij controlepersonen. De Ang-spiegels waren niet anders.

Stoppen soms niet afdoende

In geval van ACE-remmer-gerelateerd angio-oedeem moet deze medicatie gestopt worden, maar dat is soms niet voldoende om het angio-oedeem te laten verdwijnen. Er was geen verhoogd risico op angio-oedeem bij patiënten die overstapten naar sartanen.

Bron:
Carucci L. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated angioedema in a cohort of Italian patients: From bed to bench. EAACI Meeting 2019, abstract OA0018.

Reacties (0)
(Advertentie)