Geplaatst op 19 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Meer risico op ziekte van Parkinson als gevolg van BPH

Meer risico op ziekte van Parkinson als gevolg van BPH

Patiënten met benigne prostaathyperplasie (BPH) blijken een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson te hebben. Gebruik in deze populatie van alfablokkers – die de bloedhersenbarrière kunnen passeren – gedurende zes maanden vertoonde een toename in het risico op de ziekte van Parkinson.

 

 

Zowel BPH als de ziekte van Parkinson staat bekend als ziekten die leeftijdgerelateerd zijn. In de pathogenese van beide aandoeningen is een rol weggelegd voor inflammatie, maar er is niet eerder degelijk onderzoek gedaan naar de exacte relatie tussen de twee ziekten.

Gebruikte data

Chan en collega’s gebruikten data die tussen 2000 en 2012 waren verzameld om het risico te analyseren van de ziekte van Parkinson in een BPH-cohort dat zowel voor leeftijd en geslacht werd gematcht met een controlegroep. Het primaire eindpunt van het onderzoek was de diagnose van de ziekte van Parkinson. In totaal werden er 43.128 mensen (leeftijd 40-99 jaar en 21.564 deelnemers in elk cohort) geïdentificeerd.

Uitkomsten laten duidelijk beeld zien

Uit de analyse volgde dat het BPH-cohort een significant hogere incidentie van de ziekte van Parkinson vertoonde dan het niet-BPH-cohort (resp. 2,3% vs. 0,8%, p < 0,001). De data toonden aan dat de hazard ratio (HR) 2,45 was (95% CI 2,07-2,91, p < 0,001) na correctie van de propensity score. Daarnaast vond men ook dat het gebruik van alfablokkers bij deze nieuw gediagnosticeerde BPH-patiënten leidde tot een significant verhoogd risico op de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson (HR 2,02 [95% CI 1,59-2,56, p < 0,001).1

Referentie
1. Chan JK-S, et al. Benign prostatic hyperplasia increases the risk of Parkinson’s disease: A population-based study. Abstract 1163. EAU 2019

Reacties (0)
(Advertentie)