Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies

Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies

In een fase II-studie met patiënten met vroeg-stadium coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies ging een preoperatieve behandeling met nivolumab plus ipilimumab gepaard met major pathological responses bij 100% van de 14 deelnemers. Dat rapporteerden Nederlandse onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Voor de studie werden 14 patiënten met vroeg-stadium resectabel coloncarcinoom voorafgaand aan de operatie behandeld met eenmaal ipilimumab (op dag 1) en tweemaal nivolumab (op dag 1 en 15). Maximaal 6 weken later vond de chirurgie plaats. In totaal werden 14 patiënten behandeld, waarvan er bij 7 sprake was van mismatch repair deficient (dMMR) en bij 8 van mismatch repair proficiënt (pMMR) coloncarcinoom. De verwachting is dat met name patiënten met dMMR van checkpointinhibitie kunnen profiteren, gezien deze tumoren een relatief hoge mutational load hebben en er sprake is van verhoogde expressie van immuuncheckpointeiwitten.

De onderzoekers vertelden dat bij alle 7 dMMR-patiënten sprake was van een zogenoemde major pathological respons, ofwel minder dan 5% tumorcellen bij pathologisch onderzoek. Bij 4 van de 7 patiënten was daarbij sprake van een complete pathologische respons. Daarentegen werden bij de pMMR-patiënten geen pathologisch complete responsen gezien. De behandeling leidde verder niet tot vertraging van de operatie.

Verder rapporteerde de CheckMate 142-studie in de setting van gemetastaseerd colorectaal carcinoom positieve resultaten van dezelfde combinatie checkpointremmers. In deze studie werd de waarde van eerstelijnsbehandeling met nivolumab plus ipilimumab bestudeerd bij 45 patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom en microsatellietinstabiliteit of dMMR. Na een mediane follow-up van 13,8 maanden was bij 60% sprake van een objectieve respons, met bij 7% een complete respons. De onderzoekers concluderen dat de combinatie mogelijk een nieuwe optie is voor de eerstelijnsbehandeling van deze subgroep patiënten.

Referentie
Chalabi M, Fanchi LF, Van den Berg JG, et al. Neoadjuvant ipilimumab plus nivolumab in early stage colon cancer. ESMO 2018, abstract LBA37_PR.
Lenz HJ, Van Cutsem E, Limon M, et al. Durable clinical benefit with nivolumab (NIVO) plus low-dose ipilimumab (IPI) as first-line therapy in microsatellite instability-high/mismatch repair deficient (MSI-H/dMMR) metastatic colorectal cancer (mCRC). ESMO 2018, abstract LBA18_PR.

Reacties (0)
(Advertentie)