Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Duurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom

Duurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom

Een fase Ib-studie met de combinatie van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom toonde een beloftevolle en relatief duurzame activiteit. Dat rapporteerden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Inmiddels hebben studies laten zien dat immuuntherapie effectief kan zijn als eerstelijnsbehandeling voor hepatocellulair carcinoom. Omdat preklinische studies aanwijzingen leverden dat immuuntherapie in combinatie met bevacizumab mogelijk een synergistisch effect heeft, werd deze combinatie onderzocht in de GO30140-studie. In dit onderzoek wordt de combinatie van atezolizumab en bevacizumab onderzocht bij verschillende tumortypen, zoals maagkanker en pancreascarcinoom.

Aan de studie nemen 103 patiënten met niet eerder behandeld irresectabel of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom deel. De in München gepresenteerde analyse was gebaseerd op 73 patiënten. In deze groep was de objectieve respons rate 32%, waarbij bij meer dan de helft van de responders de respons voortduurde gedurende 6 maanden, en bij een kwart voor gedurende een jaar.

1 patiënt (1%) had een complete respons en bij 22 patiënten (30%) was sprake van een partiële respons. Verder toonden 33 patiënten (45%) stabiele ziekte, waardoor de disease control rate uitkwam op 77%. De onderzoekers meldden daarbij dat 19 van de 23 responders (83%) een voortdurende respons hadden op het moment van de analyse, met een mediane follow-up van 7,2 maanden. De objectieve respons rate was 27%. De mediane duur van de respons was nog niet bereikt en de mediane progressievrije overleving was 7,5 maanden.

De onderzoekers concluderen dat atezolizumab plus bevacizumab mogelijk een beloftevolle behandeloptie wordt voor patiënten met irresectabel of gevorderd hepatocellulair carcinoom. Zij meldden verder dat de FDA de combinatie inmiddels als breakthrough therapy in deze setting heeft bestempeld.

Referentie
Pishvaian MJ, Lee MS, Ryoo B, et al. Updated safety and clinical activity results from a Phase Ib study of atezolizumab + bevacizumab in hepatocellular carcinoma (HCC). ESMO 2018, abstract LBA26.

Reacties (0)
(Advertentie)