Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Chemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC

Chemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC

Eerstelijnsbehandeling van patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel NSCLC met de combinatie van atezolizumab, carboplatine en nab-paclitaxel ging gepaard met een verbeterde progressievrije en totale overleving ten opzichte van alleen chemotherapie. Dat blijkt uit de resultaten van de IMpower 130-studie, gepresenteerd tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Deelnemers aan de IMpower 130-studie waren 723 patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel NSCLC. Zij werden gerandomiseerd in de ratio 2:1 en behandeld met standaardchemotherapie met een inductiebehandeling van carboplatine en nab-paclitaxel of met deze combinatie plus atezolizumab. In de chemotherapiegroep kregen patiënten vervolgens pemetrexed onderhoudsbehandeling of best supportive care, en in de atezolizumab-groep werd onderhoudsbehandeling met atezolizumab gegeven tot het moment dat dit niet meer voordelig werd geacht of te veel toxiciteit opleverde.

In München toonden de onderzoekers dat in de totale populatie de mediane progressievrije overleving in de atezolizumab-groep 7,0 maanden was ten opzichte van 5,5 maanden in de chemotherapiegroep (HR 0,64, 95%BI 0,54-0,77). Ook het aantal patiënten dat vrij was van progressie na 6 en 12 maanden, was groter in de atezolizumab-groep, met respectievelijk 56,1% vs. 29,1% en 42,5% vs. 14,1%.

De totale overleving was eveneens beter bij het toevoegen van atezolizumab aan de behandeling. In de met immuuntherapie behandelde groep was de mediane overleving 18,6 maanden ten opzichte van 13,9 maanden in de met alleen chemotherapie behandelde groep (HR 0,790, 95% BI 0,64-0,98, p = 0,033). Voordeel van de behandeling werd verder gezien bij patiënten met een lage, hoge en afwezige PD-L1-expressie, zowel wat progressievrije als wat totale overleving betreft.
De resultaten van de studie ondersteunen het gebruik van atezolizumab plus chemotherapie als behandeloptie voor patiënten met gevorderd niet-plaveiselcel NSCLC, onafhankelijk van de PD-L1-status van de patiënt, concluderen de onderzoekers.

Referentie
Cappuzzo F, McCleod M, Hussein M, et al. IMpower130: progression-free survival (PFS) and safety analysis from a randomised phase 3 study of carboplatin + nab-paclitaxel (CnP) with or without atezolizumab (atezo) as first-line (1L) therapy in advanced non-squamous NSCLC. ESMO 2018, abstract LBA53.

Reacties (0)
(Advertentie)