Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Radiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen

Radiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen

Nieuwe resultaten van de multiarm STAMPEDE-trial suggereren dat voor patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker het toevoegen van radiotherapie aan standaard systemische behandeling voordelig kan zijn voor de subgroep met laag-volume metastasen. Bij patiënten met meer uitgebreide metastasen werd geen voordeel gezien, toonde een geplande analyse van de studie.

In een van de armen van de fase III STAMPEDE-trial werd de vraag onderzocht of het toevoegen van radiotherapie aan standaardbehandeling met androgeendeprivatietherapie en eventueel vroegtijdig docetaxel de uitkomsten bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom kon verbeteren. Hypothese van de onderzoekers was dat lokale behandeling met name bij patiënten met laag-volume metastasen de totale overleving zou verbeteren. Hoog-volume ziekte was gedefinieerd als vier of meer botmetastasen met ten minste één buiten de hoofd/borstkas/wervelkolom-regio en/of viscerale metastasen.

Aan de studie namen 2061 patiënten met nieuw-gediagnosticeerd gemetastaseerd prostaatcarcinoom deel. Zij werden at random behandeld met androgeendeprivatietherapie, en vanaf 2016 eventueel met vroegtijdig docetaxel, of met deze standaardbehandeling plus radiotherapie (55 Gy/20f dagelijks in 4 weken of 36 Gy/6f gedurende 6 weken). 18% van de patiënten werd behandeld met docetaxel.

De STAMPEDE-onderzoekers presenteerden tijdens het ESMO 2018 Congress in München dat het toevoegen van bestraling leidde tot een verbeterde failure free survival (HR 0,68, 95%BI 0,52-0,9), maar niet tot een langere totale overleving (HR 0,92, 95%BI 0,8-1,06). Echter, een vooraf geplande subgroepanalyse van de 819 patiënten met laag-volume gemetastaseerde ziekte toonde dat radiotherapie in deze groep de overleving verbeterde met ongeveer een derde (HR 0,68, 95%BI 0,52-0,90). In de 1120 patiënten met hoog-volume metastatische ziekte werd geen voordeel gezien.
Bestraling van de prostaat zou voortaan gezien moeten worden als een standaardoptie voor prostaatkankerpatiënten met oligometastatische ziekte, aldus de onderzoekers.

Referentie
Parker CC, James ND, Brawley C, et al. Radiotherapy (RT) to the primary tumour for men with newly diagnosed metastatic prostate cancer (PCa): Survival results from STAMPEDE (NCT00268476). ESMO 2018, abstract LBA5_PR.

Reacties (0)
(Advertentie)