Geplaatst op 15 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Gunstige lange termijn uitkomsten brodalumab

Gunstige lange termijn uitkomsten brodalumab

Meer dan de helft van de patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis die met brodalumab wordt behandeld, heeft na twee jaar nog PASI 100. Daarnaast ervaren patiënten significante verbeteringen in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Brodalumab is het eerste humane monoklonale antilichaam dat zich selectief richt op de IL-17 receptor subunit. In de eerdere registratiestudies AMAGINE-1 (n = 661), -2 (n = 1.831) en -3 (n = 1.881) was reeds aangetoond dat het middel effectief is. Op 12 weken bereikte 83 procent van de patiënten die brodalumab 210 mg kregen PASI 75 versus 3 procent op placebo. PASI 100 werd bereikt door resp. 44 procent van de brodalumab-patiënten versus 22 procent van degenen die ustekinumab kregen (AMAGINE-2) en 37 procent versus 19 procent in AMAGINE-3. Meer dan de helft van de patiënten die onafgebroken met brodalumab werd behandeld bereikte op week 52 PASI 100.

Aanhoudende effectiviteit

De uitkomsten van de AMAGINE-2 extensiestudie laten zien dat 56,2 procent van de patiënten na twee jaar (120 weken) behandeling met brodalumab PASI 100 heeft; 76,8 procent bereikte PASI 90. Deze resultaten zijn in lijn met de uitkomsten op 1 jaar waarbij 53 procent PASI 100 bereikte en 78 procent PASI 90. Het middel werd in de extensiestudie eveneens goed verdragen en had een vergelijkbaar veiligheidsprofiel zoals dat was gezien in de 52-weken studie. De meest voorkomende bijwerkingen waren nasofaryngitis, bovenste luchtweginfectie, artralgie en hoofdpijn.

Kwaliteit van leven

Naast effectiviteit is kwaliteit van leven een belangrijk aspect, aldus prof. dr. Ulrich Mrowietz van het Psoriasis Centrum van de universiteit van Schleswig-Holstein, “juist omdat psoriasis een enorme invloed heeft op het dagelijks leven van de patiënt.” Uit aparte gepoolde analyses van de AMAGINE-studies werd eveneens duidelijk dat patiënten significante verbeteringen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven ervoeren ten opzichte van placebo. Op week 12 gaf 59 procent van de met brodalumab behandelde patiënten aan dat psoriasis geen invloed had op hun totale kwaliteit van leven versus 6 procent van de placebopatiënten. Tevens had 43 procent van de brodalumab-patiënten geen last meer van schaamtegevoelens met betrekking tot hun ziekte. “Deze uitkomsten zijn bemoedigend omdat ze de potentiële lange termijn effectiviteit en veiligheid van brodalumab aantonen,” zo concludeerde Mrowietz.


Reacties (0)
(Advertentie)