Geplaatst op 14 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

CARMELINA: Unieke studie met DPP4-remmer naar micro- en macrovasculaire aandoeningen

CARMELINA: Unieke studie met DPP4-remmer naar micro- en macrovasculaire aandoeningen

Donderdag 14 september is tijdens een postersessie de CARMELINA trial gepresenteerd op de 53ste EASD Annual meeting in Lissabon. CARMELINA is een wereldwijde cardiovasculaire outcome trial naar de effecten van DPP4-remmer linagliptine op zowel micro- als macro-vasculaire aandoeningen. Dit maakt de studie onder bijna 7000 type 2 diabetespatiënten uniek; recente CV outcome trials focusten met name op patiënten met een hoog risico op macro-vasculaire complicaties.

Tot nu toe was er weinig aandacht voor type 2 diabetespatiënten met matig tot ernstige micro-vasculaire aandoeningen zoals vergevorderd nierfalen. Primair eindpunt van de CARMELINA trial – een lopend, wereldwijd, gerandomiseerd, dubbelblind, placeboge-controleerde klinische trial – is het aantonen van de cardiovasculaire veiligheid van linagliptine versus standaard zorg op 3-point MACE (CV-overlijden, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte). Secundaire eindpunten zijn overlijden door nierfalen, eindfase nierfalen en aanhoudende vermindering van eGFR met 40% of meer. Na het aantonen van non-inferioriteit op MACE wordt hier verder onderzoek naar gedaan.

De studiepopulatie (n=6978), gerandomiseerd tussen juli 2013 en augustus 2016 is gemiddeld 65,8 jaar oud (±9.1 jaren, 62.9% man, BMI 31.3±5.3 kg/m², HbA1c 7.9±1.0 %). Het merendeel (64.7%) heeft langer dan 10 jaar type 2 diabetes; 57.8% van hen wordt behandeld met insuline. Zoals vastgesteld in de inclusiecriteria kwamen hart- en vaatziekten (n=3990 [57.2%]), CKD (chronic kiney disease (i.e. GFR <60ml/min/1.73m2; n=4348 [62.3%]) of micro- (n=2896 [41.5%]) of macro-albuminurie (n=2691 [38.6%]) veel voor bij aanvang van de studie.

Eind 2017 worden de eerste resultaten verwacht.


Reacties (0)
(Advertentie)