Reumatologie

In het dossier Reumatologie vindt u alle relevante informatie over reumatologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen.


Geplaatst op 08/05/2019 - 17:11  in: Reumatologie

Webinars 'Herkennen, diagnosticeren en behandelen van reumatische aandoeningen'

Reumatische aandoeningen zijn halsstarrig en hebben een grote impact op het leven van een patiënt. Het zijn complexe ziektebeelden die niet altijd makkelijk te diagnosticeren zijn. Met onderstaande webinars biedt Lilly u de mogelijkheid om door experts in het veld van artritis psoriatica en reumatoïde artritis bijgepraat te worden over het herkennen, diagnosticeren en behandelen van deze reumatische aandoeningen.

Lees het hele artikel omtrentWebinars 'Herkennen, diagnosticeren en behandelen van reumatische aandoeningen'


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:03  in: Reumatologie

Associatie tussen verbetering symptomen PsA en kwaliteit van leven

Optimale verbeteringen van de kwaliteit van leven (QoL) zijn geassocieerd met grotere verbetering van gewrichts- en huidsymptomen bij psoriatische artritis (PsA). Voor deze samenhang is nieuw bewijs geleverd in een post-hocanalyse van de resultaten van twee fase III-trials van ixekizumab.

Lees het hele artikel omtrentAssociatie tussen verbetering symptomen PsA en kwaliteit van leven


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:02  in: Reumatologie

'Treat-to-target' bij RA in de praktijk onvoldoende uitgevoerd

Bijna de helft van de RA-patiënten met matig hoge tot hoge ziekteactiviteit in een landelijk Amerikaans register bleek in het daaropvolgende jaar geen aanpassing in de behandeling te hebben gekregen. De auteurs stellen dat verandering van de behandeling beter moet worden gestimuleerd, in overeenstemming met het uitgangspunt treat-to-target.

Lees het hele artikel omtrent 'Treat-to-target' bij RA in de praktijk onvoldoende uitgevoerd


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:01  in: Reumatologie

Ixekizumab haalt alle eindpunten bij axiale spondyloartritis

In de eerste fase III-studie van de IL-17A-remmer ixekizumab (IXE) zijn na 16 weken het primaire eindpunt en alle belangrijke secundaire eindpunten gehaald. Onverwachte veiligheidssignalen bleven uit. In vergelijking met placebo was IXE geassocieerd met significant meer verbetering van radiografische axiale SpA (r-axSpA), van aan de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, en van inflammatie op MRI.

Lees het hele artikel omtrentIxekizumab haalt alle eindpunten bij axiale spondyloartritis


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:01  in: Reumatologie

TENS vermindert pijn en vermoeidheid bij fibromyalgie

Actieve transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) leidt bij vrouwen met myalgie (FM) tot significante vermindering van de pijn, de vermoeidheid en de impact van de ziekte vergeleken met placebo-TENS of geen TENS. Deze behandeling heeft als voordelen dat zij veilig en goedkoop is, en thuis kan worden uitgevoerd.

Lees het hele artikel omtrentTENS vermindert pijn en vermoeidheid bij fibromyalgie


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:00  in: Reumatologie

Resultaten bimekizumab bij actieve psoriatische artritis

In een fase IIb-studie heeft de IL-17A- en IL-17F-remmer bimekizumab (BKZ) bij psoriatische artritis (PsA) geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen, zowel in het domein van spieren en botten als in dat van de huid. Het responspercentage bleef ook na 12 weken nog toenemen, om na 24 - 48 weken op een gelijk niveau te blijven.

Lees het hele artikel omtrentResultaten bimekizumab bij actieve psoriatische artritis


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:57  in: Reumatologie

RAAS-remmers lijken niet geassocieerd met osteoporose

Een studie onder ruim 155.000 postmenopauzale vrouwen heeft geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd dat gebruik van RAAS-remmers gerelateerd zou zijn aan de kans op osteoporose. De onderzoekers houden één slag om de arm, namelijk dat er in dit opzicht mogelijk verschillen zijn tussen de diverse klassen RAAS-remmers, die nader bestudeerd moeten worden.

Lees het hele artikel omtrentRAAS-remmers lijken niet geassocieerd met osteoporose


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:57  in: Reumatologie

Goede eerste resultaten CD19-remmer XmAb5871 bij lupus

In een fase II-studie bij patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE) werd XmAb5871 goed verdragen, was de infectiegraad laag, en was het aantal exacerbaties vergelijkbaar met dat in andere lupustrials. Deze resultaten geven aanleiding tot het opzetten van grotere trials van XmAb5871 bij SLE.

Lees het hele artikel omtrentGoede eerste resultaten CD19-remmer XmAb5871 bij lupus


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:56  in: Reumatologie

Hogere IL-6-spiegel voorspelt goede respons op sarilumab

RA-patiënten die voorafgaand aan de behandeling hogere IL-6-spiegels hebben, vertonen een betere respons bij behandeling met sarilumab dan bij behandeling met methotexaat (MTX) of adalimumab in vergelijking met patiënten met een normale IL-6-spiegel. Deze uitkomst moet prospectief gevalideerd gaan worden.

Lees het hele artikel omtrentHogere IL-6-spiegel voorspelt goede respons op sarilumab


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:55  in: Reumatologie

Leflunomide + hydroxychloroquine effectief bij sjögrensyndroom

In een gerandomiseerde pilottrial van Nederlandse bodem is de combinatie van leflunomide (LEF) + hydroxychloroquine (HCQ) in bijna de helft van de gevallen effectief gebleken bij primair syndroom van Sjögren (pSS). Grotere gerandomiseerde trials moeten deze uitkomsten gaan bevestigen en biomarkers voor respons opleveren.

Lees het hele artikel omtrentLeflunomide + hydroxychloroquine effectief bij sjögrensyndroom