Oncologie

In het dossier Oncologie vindt u alle relevante informatie over oncologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Jenneke van de Streek: j.vandestreek@bsl.nl.Geplaatst op 12/11/2018 - 14:48  in: Oncologie

Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies

In een fase II-studie met patiënten met vroeg-stadium coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies ging een preoperatieve behandeling met nivolumab plus ipilimumab gepaard met major pathological responses bij 100% van de 14 deelnemers. Dat rapporteerden Nederlandse onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentNeoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:47  in: Oncologie

Duurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom

Een fase Ib-studie met de combinatie van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom toonde een beloftevolle en relatief duurzame activiteit. Dat rapporteerden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentDuurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:44  in: Oncologie

Chemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC

Eerstelijnsbehandeling van patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel NSCLC met de combinatie van atezolizumab, carboplatine en nab-paclitaxel ging gepaard met een verbeterde progressievrije en totale overleving ten opzichte van alleen chemotherapie. Dat blijkt uit de resultaten van de IMpower 130-studie, gepresenteerd tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentChemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:31  in: Oncologie

Radiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen

Nieuwe resultaten van de multiarm STAMPEDE-trial suggereren dat voor patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker het toevoegen van radiotherapie aan standaard systemische behandeling voordelig kan zijn voor de subgroep met laag-volume metastasen. Bij patiënten met meer uitgebreide metastasen werd geen voordeel gezien, toonde een geplande analyse van de studie.

Lees het hele artikel omtrentRadiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:29  in: Oncologie

Avelumab plus axitinib verbetert progressievrije overleving bij niercelcarcinoom

De JAVELIN Renal 101-studie toont dat het combineren van immuuntherapie met een tyrosinekinaseremmer (TKI) als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gevorderd niercelcarcinoom gepaard gaat met voordeel ten opzichte van alleen een TKI. De behandeling vormt een potentiële nieuwe optie in deze setting, stelden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentAvelumab plus axitinib verbetert progressievrije overleving bij niercelcarcinoom