CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 04/09/2019 - 09:44  in: CVRM

Onderbenutting van ICD’s resulteert in hoger overlijdensrisico

Hoewel ICD-gebruik resulteert in een lager overlijdensrisico op de korte en lange termijn, wordt onvoldoende gebruikgemaakt van deze devices voor de primaire preventie bij patiënten met HFrEF. Recente resultaten van het Zweedse hartfalenregister SwedeHF, die naast een presentatie tijdens het ESC-congres in Circulation verschenen, vragen om een betere implementatie van ICD’s.

Lees het hele artikel omtrentOnderbenutting van ICD’s resulteert in hoger overlijdensrisico


Geplaatst op 04/09/2019 - 09:41  in: CVRM

Primaire PCI is op de lange termijn beter dan fibrinolyse bij STEMI

Eerder was in de DANish Acute Myocardial Infarction 2 (DANAMI-2)-studie gevonden dat het op de korte termijn beter is om STEMI-patiënten voor een primaire PCI naar een PCI-centrum te brengen, dan om in het plaatselijke ziekenhuis fibrinolyse te geven. Tijdens een Hotline-sessie en tegelijkertijd in het European Heart Journal werden de uitkomsten na een follow-upperiode van maar liefst 16 jaar getoond.

Lees het hele artikel omtrentPrimaire PCI is op de lange termijn beter dan fibrinolyse bij STEMI


Geplaatst op 04/09/2019 - 09:38  in: CVRM

Verbetert een klepreparatie de uitkomsten van mitralis-regurgitatie?

De MITRA-FR-studie toonde eerder dat symptomatische patiënten met ernstige secundaire mitralis-regurgitatie door een aanvullende percutane klepreparatie een jaar later niet een afgenomen risico op overlijden of ziekenhuisopnames vanwege hartfalen hadden. Zijn de uitkomsten na twee jaar wel beter? Die zijn gepresenteerd tijdens de ESC en gelijktijdig gepubliceerd in het European Journal of Heart Failure.

Lees het hele artikel omtrentVerbetert een klepreparatie de uitkomsten van mitralis-regurgitatie?


Geplaatst op 04/09/2019 - 09:35  in: CVRM

Hoog risicogroepen met chronisch coronair syndroom verdienen betere behandeling

In de afgelopen decennia is het profiel van chronisch coronair syndroom aanzienlijk veranderd. In het internationale CLARIFY-register zijn de langetermijnuitkomsten van deze patiënten wereldwijd geïnventariseerd. Van de patiënten met stabiel coronarialijden hebben degenen met angina en een doorgemaakt hartinfarct een slechte prognose, zelfs bij een goede therapietrouw. Deze uitkomsten kregen tevens een plek in het European Heart Journal.

Lees het hele artikel omtrentHoog risicogroepen met chronisch coronair syndroom verdienen betere behandeling


Geplaatst op 04/09/2019 - 09:17  in: CVRM

Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar

In de SYNTAX-studie is PCI, uitgevoerd met eerste generatie paclitaxel-eluerende stents, vergeleken met CABG bij patiënten met de-novo drievats- en linker coronarialijden. Tijdens een Hotline-sessie en gelijktijdig in The Lancet werden de overlevingscijfers na een follow-upperiode van tien jaar gerapporteerd. Dit is de eerste en grootste gerandomiseerde trial waarin de overlevingskansen zo’n lange tijd na deze interventies zijn onderzocht.

Lees het hele artikel omtrentMortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar


Geplaatst op 03/09/2019 - 13:25  in: CVRM

Studie naar antistolling met/zonder antiplaatjestherapie voortijdig gestopt

De AFIRE-studie uit Japan toont dat rivaroxaban monotherapie non-inferieur is aan rivaroxaban plus antiplaatjestherapie wat betreft het risico op cardiovasculaire events en all-cause mortaliteit en superieur wat betreft het risico op majeure bloedingen bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) en stabiel coronarialijden. De studie werd voortijdig gestopt.

Lees het hele artikel omtrentStudie naar antistolling met/zonder antiplaatjestherapie voortijdig gestopt


Geplaatst op 03/09/2019 - 13:24  in: CVRM

Omvattende aanpak verbetert de uitkomsten van hypertensie

Omvattende zorg onder leiding van niet-arts zorgverleners (NPHW’s), waarbij huisartsen en familieleden zijn betrokken, blijkt te leiden tot een aanzienlijke verbetering van de bloeddrukcontrole en van het risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Dat is gevonden in de HOPE 4-studie waarvan de op de ESC gepresenteerde uitkomsten in The Lancet verschenen.

Lees het hele artikel omtrentOmvattende aanpak verbetert de uitkomsten van hypertensie


Geplaatst op 03/09/2019 - 13:22  in: CVRM

SGLT2-remming verbetert de uitkomsten van hartfalen, ook bij patiënten zonder diabetes

In de DAPA-HF-trial, die is uitgevoerd in twintig landen, waaronder Nederland, bleek de SGLT2-remmer dapagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij patiënten met symptomatisch hartfalen en een verminderde ejectiefractie (HFrEF, ejectiefractie van < 40%) te resulteren in een afgenomen risico op verslechtering van het hartfalen, een lagere cardiovasculaire mortaliteit en een verbetering van de symptomen.

Lees het hele artikel omtrentSGLT2-remming verbetert de uitkomsten van hartfalen, ook bij patiënten zonder diabetes


Geplaatst op 03/09/2019 - 13:20  in: CVRM

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie

Periodieke repolarisatiedynamiek, een nieuwe marker voor repolarisatie-instabiliteit die is gerelateerd aan de sympathische activiteit, blijkt voorspellend voor het overlevingsvoordeel na een profylactische ICD-implantatie bij patiënten met (niet-)ischemische cardiomyopathie. Dit is gevonden in een prospectieve, niet-gerandomiseerde, gecontroleerde cohortstudie die is uitgevoerd in 15 EU-landen en waarvan de resultaten in The Lancet verschenen.

Lees het hele artikel omtrentPeriodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie


Geplaatst op 03/09/2019 - 13:17  in: CVRM

Revascularisatie van niet-targetlaesies na STEMI: nodig of overbodig?

Bij patiënten met een ST-elevatie hartinfarct (STEMI) resulteert een percutane coronaire interventie (PCI) van de targetlaesie in een afgenomen risico op cardiovasculaire mortaliteit en hartinfarcten. Het is onduidelijk of PCI van niet-targetlaesies eveneens het risico op dergelijke events reduceert. Dat is uitgezocht in de COMPLETE-studie, waarvan de uitkomsten een plek in NEJM verdienden.

Lees het hele artikel omtrentRevascularisatie van niet-targetlaesies na STEMI: nodig of overbodig?